19 edycja

Akredytacje dla mediów:

Dla Państwa wygody oraz lepszej organizacji w tym roku przygotowaliśmy akredytacje medialne dla Dziennikarzy obecnych na Festiwalu Konfrontacje Teatralne.

Zapraszamy do wypełnienia wniosku akredytacyjnego i przesłania go pod adres: drozd@ck.lublin.pl

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 29.09.2014 r.

Wszelkich informacji udziela Małgorzata Drozd / tel. 662 253 775 / e-mail: drozd@ck.lublin.pl

1. Aby złożyć wniosek akredytacyjny, należy wypełnić załączony formularz oraz dokonać wyboru wydarzeń festiwalowych, w których chce się uczestniczyć. Jeżeli wybrane wydarzenie grane jest więcej niż raz, należy zaznaczyć tylko jeden termin. W przypadku braku miejsca na danym spektaklu organizator zastrzega sobie możliwość nie wydania biletu lub zaproponowania innego terminu spektaklu.

2. Termin składania wniosków akredytacyjnych upływa w dniu 29.09.2014 r.

3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem akredytacji. Organizator festiwalu zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji.

4. Akredytacje dziennikarskie są bezpłatne, imienne i jednoosobowe. Akredytowani dziennikarze otrzymają od organizatora: wejściówki prasowe na wybrane i zaakceptowane przez organizatora wydarzenia, pakiet materiałów prasowych, możliwość wejścia na próby medialne oraz możliwość przeprowadzenia rozmów z zaproszonymi gośćmi festiwalu.

5. Akredytacje dla fotoreporterów/operatorów kamer są również bezpłatne. Akredytowane osoby otrzymają możliwość wstępu na próby lub spektakle (pod warunkiem uzyskania zgody na filmowanie/fotografowanie danego spektaklu), swobodnego fotografowania/filmowania wydarzeń festiwalowych odbywających się w przestrzeniach otwartych oraz wsparcie organizacyjne ze strony biura prasowego w planowaniu pracy w czasie festiwalu.

6. Akredytacja dziennikarska pokrywająca koszty noclegu przyznawana jest jedynie dziennikarzom z pism ogólnopolskich i zagranicznych, które objęły patronatem medialnym tegoroczną edycją festiwalu.

7. Formularz akredytacyjny należy przesłać pod adres: drozd@ck.lublin.pl

Prosimy o zatytułowanie maila AKREDYTACJA – KONFRONTACJE TEATRALNE.

8. Informacje o udzieleniu akredytacji prasowej zostaną potwierdzone przez organizatora drogą mailową do 2.10.2014 r.

9 Złożenie Wniosku akredytacyjnego oznacza akceptację powyższego regulaminu.

Formularz-akredytacyjny- Konfrontacje Teatralne 2014