19 edycja

Festival Campus podczas 19. Konfrontacji w Lublinie

Festival Campus został zainaugurowany podczas pierwszej edycji Ruhrtriennale pod dyrekcją artystyczną Heinera Goebbelsa w 2012 roku. Autor koncepcji, dr Philipp Schulte, zaprosił do współpracy uczelnie europejskie oraz EEPAP. Podczas kolejnych odsłon Ruhrtriennale studenci z rozmaitych państw mieli okazję poznać się nawzajem, wziąć udział w festiwalu i przygotowanych specjalnie dla nich seminariach oraz spotkaniach z artystami.

Lubelska odsłona projektu podczas Konfrontacji stworzy przestrzeń i czas dla spotkania studentom polskich teatrologii, którzy nie tylko nie mają możliwości wspólnego spędzania czasu w ciągu roku, ale często w ogóle się nie znają. Seminaria prowadzone przez lubelskich i gościnnych naukowców dotyczyć będą bezpośrednio tematyki festiwalu.

W pierwszej edycji projektu w Polsce weźmie udział 30 osób m.in. z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz z krakowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.